Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri

Guvernul a lansat un program de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii

Autor: Bogdan Moldovan | Categoria: Economie
04-07-2011

În 29 iulie, Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență lansarea programului „Mihail Kogălniceanu” pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Programul este unul multianual și se întinde pe perioada 2011 – 2013. Scopul acestuia este încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat.

Prin acest program se facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii fără a depăşi durata programului.

Motivarea acestui tip de intervenție (regăsită în nota de fundamentare a ordonanței de urgență) din partea statului vine în condițiile în care statisticile arată că printre dificultăţile cu care se confruntă I.M.M. se regăseşte accesul dificil la creditare (30,51% dintre I.M.M.-uri se confruntă cu această situație).

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Prima condiție de eligibilitate care trebuie îndeplinită este legată de  încadrarea agentului economic în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare).

După încadrarea în cadrul legal, IMM-urile trebuie ca la data aprobării creditului să îndeplinească cumulativ mai multe criteriii:

 • să nu se afle în dificultate conform liniilor directoare comunitare
 • în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta să fi fost deja executată (creanţa integral recuperată);
 • să nu nu se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit;
 • suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (inclusiv ajutorul acordat în baza acestei scheme) să nu depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro (respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier);
 • să nu figureze cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);
 • să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);
 • să nu i se fi deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului;
 • să aibă minim 2 ani de activitate consecutivi;

Cumulativ cu îndeplinirea tuturor acestor condiții, beneficiarii trebuie să se încadreze în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.

Nu sunt eligibile în cadrul acestui program întreprinderile mici şi mijlocii din următoarele domenii:

 • intermedieri financiare şi asigurări,
 • tranzacţii imobiliare,
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool și produse energetice.

Care sunt facilitățile?

Facilitățile acordate prin intermediul acestui program se regăsesc pe 2 paliere: unul al subvenționării parțiale a dobânzii și unul al garantării creditului de către stat.

În ceea ce privește dobânda parţial subvenţionată,  subvenţia acordată I.M.M.-urilor care vor accesa linia de credit se va face din bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului Şi Mediului de Afaceri prin A.I.P.P.I.M.M.( Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.).

Cuantumul maxim va fi de 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată.

Garanţia se va acorda numai în situaţia în care IMM-ul beneficiar nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit iar valoarea acesteia poate avea un nivel de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei, din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.

Garanţiile vor fi acordate în numele şi în contul statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către F.N.G.C.I.M.M.( Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.- IFN).

Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi după caz, cu garanţie  de stat  este de maximum 1 an de la data acordării liniei de credit, credit care se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului respectând condițiile de acordare ale acestuia. Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor şi pentru finanţarea anuală a capitalului se va constitui un fondul de risc pentru acest program.

Utilizarea creditului și procedurile de aplicare

Sumele primite prin creditul subvenționat și/sau garantat pot fi utilizate exclusiv pentru:

 • plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
 • cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;
 • cheltuieli privind executarea de lucrări şi/ sau prestarea de servicii;
 • cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
 • cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate;
 • alte costuri de operare.

Procedura de accesare a creditului va presupune utilizarea unei aplicații de pe site-ul www.aippimm.ro, care va fi deschisă după publica normelor de aplicare și selectarea băncilor care vor intra în program. Beneficiarii vor completa formularele necesare, se vor adresa băncii care va evalua cererea pentru credit. Evaluarea va fi transmisă F.N.G.C.I.M.M., iar în momentul în care acesta își va da acordul, IMM-ul va putea accesa împrumutul.

Etichetele atasate acestui articol:, ,

Nu se pot adauga comentarii la acest articol.

» » tipareste acest articol

Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri | Guvernul a lansat un program de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii

Autor: Bogdan Moldovan | Categoria: Economie

În 29 iulie, Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență lansarea programului „Mihail Kogălniceanu” pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Programul este unul multianual și se întinde pe perioada 2011 – 2013. Scopul acestuia este încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat.

Prin acest program se facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii fără a depăşi durata programului.

Motivarea acestui tip de intervenție (regăsită în nota de fundamentare a ordonanței de urgență) din partea statului vine în condițiile în care statisticile arată că printre dificultăţile cu care se confruntă I.M.M. se regăseşte accesul dificil la creditare (30,51% dintre I.M.M.-uri se confruntă cu această situație).

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Prima condiție de eligibilitate care trebuie îndeplinită este legată de  încadrarea agentului economic în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare).

După încadrarea în cadrul legal, IMM-urile trebuie ca la data aprobării creditului să îndeplinească cumulativ mai multe criteriii:

 • să nu se afle în dificultate conform liniilor directoare comunitare
 • în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta să fi fost deja executată (creanţa integral recuperată);
 • să nu nu se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit;
 • suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (inclusiv ajutorul acordat în baza acestei scheme) să nu depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro (respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier);
 • să nu figureze cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);
 • să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);
 • să nu i se fi deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului;
 • să aibă minim 2 ani de activitate consecutivi;

Cumulativ cu îndeplinirea tuturor acestor condiții, beneficiarii trebuie să se încadreze în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.

Nu sunt eligibile în cadrul acestui program întreprinderile mici şi mijlocii din următoarele domenii:

 • intermedieri financiare şi asigurări,
 • tranzacţii imobiliare,
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool și produse energetice.

Care sunt facilitățile?

Facilitățile acordate prin intermediul acestui program se regăsesc pe 2 paliere: unul al subvenționării parțiale a dobânzii și unul al garantării creditului de către stat.

În ceea ce privește dobânda parţial subvenţionată,  subvenţia acordată I.M.M.-urilor care vor accesa linia de credit se va face din bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului Şi Mediului de Afaceri prin A.I.P.P.I.M.M.( Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.).

Cuantumul maxim va fi de 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată.

Garanţia se va acorda numai în situaţia în care IMM-ul beneficiar nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit iar valoarea acesteia poate avea un nivel de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei, din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.

Garanţiile vor fi acordate în numele şi în contul statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către F.N.G.C.I.M.M.( Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.- IFN).

Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi după caz, cu garanţie  de stat  este de maximum 1 an de la data acordării liniei de credit, credit care se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului respectând condițiile de acordare ale acestuia. Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor şi pentru finanţarea anuală a capitalului se va constitui un fondul de risc pentru acest program.

Utilizarea creditului și procedurile de aplicare

Sumele primite prin creditul subvenționat și/sau garantat pot fi utilizate exclusiv pentru:

 • plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
 • cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;
 • cheltuieli privind executarea de lucrări şi/ sau prestarea de servicii;
 • cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
 • cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate;
 • alte costuri de operare.

Procedura de accesare a creditului va presupune utilizarea unei aplicații de pe site-ul www.aippimm.ro, care va fi deschisă după publica normelor de aplicare și selectarea băncilor care vor intra în program. Beneficiarii vor completa formularele necesare, se vor adresa băncii care va evalua cererea pentru credit. Evaluarea va fi transmisă F.N.G.C.I.M.M., iar în momentul în care acesta își va da acordul, IMM-ul va putea accesa împrumutul.
Etichetele atasate acestui articol: , ,