Codul Fiscal și Codul de procedură fiscală modificate

Guvernul aprobă două ordonanțe de modificare ale Codului Fiscal

Autor: Bogdan Moldovan | Categoria: Economie
16-09-2011

Guvernul a aprobat două ordonanțe care urmează a modifica și completa atât Codul Fiscal cât și Codul de procedura fiscală. Totodată, aceste ordonanțe reglemenează și unele măsuri financiar-fiscale. În principiu cele mai importante modificări pot fi grupate în 3 seturi de reglementări:

Un prim set de măsuri vizează reducerea poverii administrative pentru contribuabili, prin simplificarea procesului declarativ.

La finele anului trecut guvernul a modificat Codul Fiscal întroducând Declaraţia 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care înlocuia cele 6 declaraţii care erau completate până atunci de angajatori şi depuse la 4 instituţii diferite.

Până acum depunerea acestei declarații se făcea lunar. De acum încolo, pentru anumite categorii de contribuabili s-a consfințit acordarea dreptului de depunere trimestrială a declarației. Condițiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt următoarele:

  • asociațiile, fundațiile si microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un numar mediu de până la 3 salariați exclusiv;
  • societățile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un numar mediu de până la 3 salariați exclusiv și venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro.

Prin această măsură guvernul urmărește simplificarea mecanismului birocratic din relația agent economic – stat. Se estimează că de această prevedere urmează să beneficieze aproximativ 237.000 de angajatori, aproape 55% din cei care depun această declarație în prezent.

Alte măsuri adoptate prevăd eliminarea obligaţiilor de completare şi de depunere a fişelor fiscale de către plătitorii de venituri din salarii începând cu veniturile anului 2012, unificarea termenelor de depunere a declaraţiilor informative de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului și introducerea posibilității de opţiune a stabilirii venitului net anual pe bază de norme de venit în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011.

Un alt set de măsuri adoptate vine în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate financiară.

Una dintre măsuri se referă la reglementarea unui regim juridic special al penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale eşalonate la plată.

Conform acestui regim, pe perioada de eşalonare a obligaţiilor fiscale principale şi a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalităţile urmează a fi amânate la plată în vederea anulării dacă eşalonarea la plată se finalizează conform graficelor de plată stabilite de administraţia fiscală. Aceste prevederi se aplică şi eşalonărilor la plată existente în curs precum și unui procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere.

O a doua măsură se referă la încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin:

  • anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora cu condiţia plăţii voluntare a principalului şi dobânzilor până la 31.12.2011;
  • reducerea cu 50% a penalităţilor în cazul plăţii principalului şi dobânzii aferente până la 30.06.2012

Această măsură se aplică şi pentru un procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere.

O a treia măsură face referire la  modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale. Modificarea presupune stingerea cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora, pentru a se evita acumularea de noi accesorii în sarcina contribuabilului.

O altă măsură importantă se referă la reglementarea posibilităţii organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi creanţele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entităţile care realizează achiziţiile publice. Această măsură a fost luată în scopul facilitării participării la licitații a acelor firme care au datorii la bugetul de stat, dar în același timp au de recuperat alte sume de la stat, în multe cazuri cel puțin egale cu sumele datorate.

Un al treilea set de reglementări introduse sunt menite a asigura transparența și predictibilitatea.

În acest sens s-a prelungit pentru anul 2012 aplicarea sistemului actual de impozitare a clădirilor şi mijloacelor de transport (sistem care ar fi fost eliminat prin art. II din Legea nr. 88/2011 privind aprobarea OUG nr. 59/2010).

O măsură care vine în sprijinul administrațiilor locale acordă competenţe consiliilor locale de a hotărî scutiri de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic şi arhitectural. Această reglementare vine și în completarea legii 153 din 2011 supranumită și legea „fațadelor” prin care s-a creat un cadrul legal mai cuprinzător la îndemâna administrațiilor locale legat de intervenția în cazul reabilitării clădililor degradate (care nu sunt monumente istorice).

Tot în acest set de reglementări Guvernul a inițiat măsuri pentru încurajarea activității turistice: reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi pe terenurile aferente imobilelor utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic, stabilirea unei cote minime a impozitului pe clădiri de 5% pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic și stabilirea unei cote unice de 1% pentru taxa hotelieră, indiferent de categoria de cazare – taxă ce poate fi impusă de consiliile locale.

Toate aceste măsuri pentru care nu este precizată expres data intrării în vigoare vor fi aplicabile începând cu anul viitor.

Etichetele atasate acestui articol:, , , , , , , ,

Nu se pot adauga comentarii la acest articol.

» » tipareste acest articol

Codul Fiscal și Codul de procedură fiscală modificate | Guvernul aprobă două ordonanțe de modificare ale Codului Fiscal

Autor: Bogdan Moldovan | Categoria: Economie

Guvernul a aprobat două ordonanțe care urmează a modifica și completa atât Codul Fiscal cât și Codul de procedura fiscală. Totodată, aceste ordonanțe reglemenează și unele măsuri financiar-fiscale. În principiu cele mai importante modificări pot fi grupate în 3 seturi de reglementări:

Un prim set de măsuri vizează reducerea poverii administrative pentru contribuabili, prin simplificarea procesului declarativ.

La finele anului trecut guvernul a modificat Codul Fiscal întroducând Declaraţia 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care înlocuia cele 6 declaraţii care erau completate până atunci de angajatori şi depuse la 4 instituţii diferite.

Până acum depunerea acestei declarații se făcea lunar. De acum încolo, pentru anumite categorii de contribuabili s-a consfințit acordarea dreptului de depunere trimestrială a declarației. Condițiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt următoarele:

  • asociațiile, fundațiile si microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un numar mediu de până la 3 salariați exclusiv;
  • societățile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un numar mediu de până la 3 salariați exclusiv și venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro.

Prin această măsură guvernul urmărește simplificarea mecanismului birocratic din relația agent economic – stat. Se estimează că de această prevedere urmează să beneficieze aproximativ 237.000 de angajatori, aproape 55% din cei care depun această declarație în prezent.

Alte măsuri adoptate prevăd eliminarea obligaţiilor de completare şi de depunere a fişelor fiscale de către plătitorii de venituri din salarii începând cu veniturile anului 2012, unificarea termenelor de depunere a declaraţiilor informative de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului și introducerea posibilității de opţiune a stabilirii venitului net anual pe bază de norme de venit în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011.

Un alt set de măsuri adoptate vine în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate financiară.

Una dintre măsuri se referă la reglementarea unui regim juridic special al penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale eşalonate la plată.

Conform acestui regim, pe perioada de eşalonare a obligaţiilor fiscale principale şi a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalităţile urmează a fi amânate la plată în vederea anulării dacă eşalonarea la plată se finalizează conform graficelor de plată stabilite de administraţia fiscală. Aceste prevederi se aplică şi eşalonărilor la plată existente în curs precum și unui procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere.

O a doua măsură se referă la încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin:

  • anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora cu condiţia plăţii voluntare a principalului şi dobânzilor până la 31.12.2011;
  • reducerea cu 50% a penalităţilor în cazul plăţii principalului şi dobânzii aferente până la 30.06.2012

Această măsură se aplică şi pentru un procent de 50% din majorările de întârziere corespunzător componentei de penalitate din conţinutul majorării de întârziere.

O a treia măsură face referire la  modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale. Modificarea presupune stingerea cu prioritate a tuturor obligaţiilor principale în ordinea vechimii acestora şi apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora, pentru a se evita acumularea de noi accesorii în sarcina contribuabilului.

O altă măsură importantă se referă la reglementarea posibilităţii organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi creanţele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entităţile care realizează achiziţiile publice. Această măsură a fost luată în scopul facilitării participării la licitații a acelor firme care au datorii la bugetul de stat, dar în același timp au de recuperat alte sume de la stat, în multe cazuri cel puțin egale cu sumele datorate.

Un al treilea set de reglementări introduse sunt menite a asigura transparența și predictibilitatea.

În acest sens s-a prelungit pentru anul 2012 aplicarea sistemului actual de impozitare a clădirilor şi mijloacelor de transport (sistem care ar fi fost eliminat prin art. II din Legea nr. 88/2011 privind aprobarea OUG nr. 59/2010).

O măsură care vine în sprijinul administrațiilor locale acordă competenţe consiliilor locale de a hotărî scutiri de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic şi arhitectural. Această reglementare vine și în completarea legii 153 din 2011 supranumită și legea „fațadelor” prin care s-a creat un cadrul legal mai cuprinzător la îndemâna administrațiilor locale legat de intervenția în cazul reabilitării clădililor degradate (care nu sunt monumente istorice).

Tot în acest set de reglementări Guvernul a inițiat măsuri pentru încurajarea activității turistice: reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi pe terenurile aferente imobilelor utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic, stabilirea unei cote minime a impozitului pe clădiri de 5% pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic și stabilirea unei cote unice de 1% pentru taxa hotelieră, indiferent de categoria de cazare – taxă ce poate fi impusă de consiliile locale.

Toate aceste măsuri pentru care nu este precizată expres data intrării în vigoare vor fi aplicabile începând cu anul viitor.
Etichetele atasate acestui articol: , , , , , , , ,